یه گوشتالو که عاشقش میشی

تولید و ارائه و پخت یک محصول نهایی بسته به تهیه مواد اولیه آن است. در موو موو توجه به تهیه متریال اصلی که گوشت تازه گوساله می باشد در اولویت بوده و حتی چگونگی کشتار و بسته بندی مواد اولیه در این برند بسیار مهم می باشد. در موو موو که کانسپت آن تشکیل شده از محصولاتی با گوشت قرمز گوساله ترکیبی از انواع برگرها، ساندویچ کباب های ملل، دنرها، استیک ها و … می باشد.

این نخستین بار است یک برند، با تجربه چندین ساله خود و تیم حرفه ای و با استفاده از اساتید رستورانی و دانشگاهی و نخبگان صنعت غذا اقدام به طراحی و اجرای این مولتی برند نموده است که شایسته و بایسته نام بزرگ ایران می باشد. در کنار این محصولات دسرهای تازه و دست ساز بر پایه شیر با کیفیت گوساله نیز ارائه می­گردد. در موو موو آماده سازی و پخت با کیفیت گوشت قرمز گوساله با تجهیزات کامل حرفه ای در اولویت می باشد.

مووموو

مومو مومو