مسعود خوئینی - مدیرعامل

پیام مدیرعامل

موفقیت و تعالی هر کسب و کار به دانش و توانایی مدیران آن سازمان بستگی دارد. تفکر، تخصص و خلاقیت مدیر یک کسب و کار به عنوان موتور محرکه آن عمل می کند. مولتی برند رستورانی ستارگان ایران تلفیقی است از دانش، تخصص، تجربه، جهت راه اندازی رستوران با کیفیت و خدمات مناسب به مشتریان است. ما بر این باوریم که توسعه ی مولتی برند رستورانی ستارگان ایران جز با اتکا به منابع انسانی توانمند و متخصص، تحقق نخواهد یافت. در همین راستا تلاش در جهت مشتری مداری، ارتقای کیفیت خدمات، رضایت کارکنان و تأمین منافع استفاده کنندگان از محصولات و خدمات ارائه شده، نه یک شعار، بلکه برای ما یک اعتقاد و باور است.
تدوین سیاست های توسعه ای در جهت نیل به هدف نهایی مولتی برند رستورانی ستارگان ایران که همان خلق بالاترین ارزش برای مشتریان و کسب حداکثر رضایت آنان است، در دستور کار ما قرار گرفته و به همین منظور نیز افزایش بهره وری، بهبود مستمر، ارتقای دانش و کاهش هزینه ها جزو اولویت ها و برنامه های مدیران ستارگان ایران است. در این میان مولتی برند رستورانی ستارگان ایران هم به عنوان یک بنگاه اقتصادی و با داشتن تجارب مفید، همواره تلاش نموده است گام هایی در جهت رشد و تعالی خود بردارد تا مجال تأمین رضایت حداکثری مشتریانش را داشته باشد.

مسعود خوئینی
مدیرعامل مولتی برند رستورانی ستارگان ایران