استخدام پرسنل

یکی از مهمترین گام های  موفقیت یک رستوران، رفتار و برخورد مشتری مدارانه پرسنل با مشتری است. نخستین گام جهت داشتن پرسنل حرفه ای، استخدام نیروهای ماهر و با تجربه است.

شما ضمن استخدام پرسنل باید نسبت به شناخت توانایی های آن ها ارزیابی داشته باشید و پی ببرید که حضور این افراد در مجموعه ی شما چقدر می توانند مفید باشند.

منظور از استخدام نیروی حرفه ای مهارت های فردی و اجتماعی است. خوب است بدانید استخدام یک شخص بی تجربه که مشتاق به یادگیری است و پتانسیل زیادی دارد که از نظر معیارهای اخلاقی مورد تأیید است بسیار ارزشمندتر از شخصی است که تجربه و سابقه ی کاری مرتبط دارد اما فاقد ارزش های اخلاقی و شخصیتی است. بنابراین شما باید در استخدام افراد معیارهای زیادی را مدنظر قرار دهید. نخستین گام در جهت موفقیت رستوران توجه به استخدام و آموزش پرسنل است و عدم توجه به این امر مهم، موجب لطمه زدن به سلامت کاری و آینده ی رستوران شما خواهد شد.

در اینجا به معیار های استخدام پرسنل در یک رستوران اشاره می کنیم :

 • معیار های کاری :

  آگاهی از شرح وظایف و قوانین و اصول کار با توجه به سمت انتخاب شده (سرآشپز، آشپز، کمک آشپز، گارسن، مسئول نظافت و … )

  توانایی کار با تجهیزات و ماشین آلات رستوران برای پرسنل آشپزخانه

  توانایی برنامه ریزی، زمان بندی و تحویل به موقع وظیفه ی محول شده

  توانایی برقراری ارتباط صمیمی و محترمانه با سایر همکارها

  توانایی برقراری ارتباط صمیمی و محترمانه با مشتری به خصوص برای گارسن ها و پرسنل فروش

 • معیارهای شخصیتی :

  دارای بودن روحیه ی کار تیمی و گروهی

  دارای روحیه ی انتقادپذیری

  مشتاق به آموزش و یادگیری

  مسئولیت پذیر و متعهد در انجام وظایف محول شده

  داشتن ظاهری آراسته و مرتب

  باهوش و سازگار

  داشتن سلامت روحی (نداشتن افسردگی و بیماری های روحی)